Veelgestelde vragen

arch-inv

In onze FAQ geven we antwoord op de zeven meest voorkomende vragen van klanten. Mochten u na het lezen van deze antwoorden nog andere vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact op met onze service afdeling, zodat die u verder kunnen helpen. Wilt u interessante artikelen lezen over elektrisch laden en alles wat daar bij komt kijken, neem dan een kijkje in onze kennisbank.

Wat betekenen Volt, Ampère en Watt? 

Deze termen worden gebruikt bij het berekenen van het (maximale) vermogen van een laadstation. Het laadvermogen is de vermenigvuldiging van de gebruikte spanning en stroomsterkte. De spanning heeft als eenheid Volt [V] en de stroomsterkte wordt in Ampère [A] aangegeven.  

Om het laadvermogen te berekenen vermenigvuldigt u de gebruikte spanning [V] met de stroomsterkte [I]. De uitkomst, het vermogen, wordt uitgedrukt in Watt [W]. Een standaard Nederlandse installatie gebruikt over het algemeen 230 V terwijl deze meestal maximaal 16 A per eindgroep kan leveren.  

Hoe kunt u het vermogen berekenen? 

U heeft een laadstation dat werkt met 230 V (Volt) en een maximale stroomsterkte van 16 A (Ampère). Het maximale vermogen (ook wel het laadvermogen genoemd) bedraagt dan 230 x 16 = 3680 W (Watt). 
 

 

Wat betekent laadvermogen?

Het laadvermogen bepaalt hoe snel u de accu van een elektrische auto kunt opgeladen. Hoe hoger het laadvermogen, hoe sneller een accu wordt gevuld. Voor het laadvermogen is het belangrijk te weten hoeveel vermogen uw elektriciteitsaansluiting kan leveren. Het laadvermogen wordt namelijk bepaald door het aantal fases en de maximale stroomsterkte per fase die u ter beschikking heeft. 

Het maximale laadvermogen bij een 1 fase aansluiting

In Nederland is de spanning bij een 1 fase eindgroep altijd 230 Volt (V). De verschillende laadvermogens van laadpalen ontstaan doordat de stroomsterkte per eindgroep kan variëren. Voor een 1 fase eindgroep van maximaal 16 Ampère (A) bedraagt het maximaal laadvermogen 3,7kW. 

Bij een eindgroep die maximaal 32 Ampère aankan wordt het maximale laadvermogen; 7,2kW 

Het maximale laadvermogen bij een 3 fase aansluiting 

De voeding van een 3 fase aansluiting bestaat uit 3 maal 380V. Ook hier variëren de vermogens aan de hand van de maximale stroomsterkte per fase in de eindgroep. 

Onderstaand overzicht laat de maximale laadvermogens zien in functie van de stroomsterkte.

Maximale stroomsterkte per eindgroep  Maximaal laadvermogen 
16A 11 kW 
32A 22kW 
50A  34,5kW 
63A  43,5kW

 

Als u nog vragen heeft over het laadvermogen, neem dan contact op met onze serviceafdeling. Zij kunnen u adviseren over de verschillende systemen en mogelijkheden.

Wat is het verschil tussen AC en DC laden?

Veel elektrische auto's kunnen op twee manieren worden geladen. Er is altijd een wisselstroom (AC of Alternating Current) laadmogelijkheid. Volledig elektrische voertuigen hebben daarnaast ook de mogelijkheid om te laden met gelijkstroom (DC of Direct Current).

Laadstations met wisselstroom (AC)

Een AC laadstation levert wisselstroom aan de auto. Echter de accu’s in een elektrische auto kunnen alleen met DC worden geladen. De omzetting van AC naar DC gebeurt in de gelijkrichter die in de auto is ingebouwd. Gelijkrichters in auto’s hebben een beperkte capaciteit. Immers, hoe groter het vermogen dat een gelijkrichter aankan, hoe groter, zwaarder en duurder hij wordt. Daarom kan in Nederland het overgrote deel van alle elektrische auto’s met maximaal 11kW laden.

Laadstations met gelijkstroom (DC)

Er zijn ook laadstations waar een krachtige gelijkrichter in de paal is ingebouwd. Hierdoor wordt de lader die in een elektrische auto zit, niet gebruikt. Door de gelijkrichter in het laadstation komt er uit de aansluiting van het laadstation gelijkstroom, dat direct in de accu van een elektrische auto kan worden 'gepompt'. Alle DC-stations (ook wel snelladers genoemd) bieden daarom gelijkstroom aan. Door de ingebouwde gelijkrichters zijn snelladers duurder bij aanschaf. Helaas hebben verschillende auto’s verschillende aansluitingen. 

Welke type laadstation is beter? 

Beide type laadstations zijn technisch gezien even geschikt om een elektrische auto te laden. Vanuit een technisch oogpunt kan dus moeilijk gesproken worden van beter of slechter. Het voornaamste verschil zit hem in het maximale vermogen van een laadstation. Meestal hebben de gelijkstroom laadstations (DC) meer laadvermogen dan de wisselstroom (AC) laadstations. Hetzelfde geldt voor het maximale vermogen die de auto aankan. Moderne auto’s laten een hoger gelijkstroom (DC) laadvermogen toe dan het wisselstroom laadvermogen. 
 
Kortom, de combinatie van laadstation en auto kan meer gelijkstroomvermogen aan dan wisselstroom. Het gaat dus niet om beter of slechter. Het gaat om de toepassing. Wilt u snel (binnen bijvoorbeeld een uur) weer onderweg zijn, kies dan voor een gelijkstroom (DC) laadstation. Is dit, bijvoorbeeld voor thuis, minder belangrijk, kies dan voor een goedkoper wisselstroom (AC) laadstation. 
 

Kan een auto op alle type laadpalen opladen? 

Het korte antwoord hierop is: Nee. Er zijn verschillende laadsystemen die elk hun eigen aansluitingen/ laadkabels hebben. Hieronder volgt een korte opsomming

Type 2 IEC 62196 (Mennekes)

Volgens de Europese richtlijn moet elke elektrische auto in de Europese Unie overweg kunnen met  IEC 62196 Type 2. Deze aansluiting wordt in de volksmond ook wel Mennekes genoemd, naar het Duitse bedrijf dat hem heeft ontworpen. U herkent deze aan de ronde plug met de platte bovenkant. Het is een wisselstroom (AC) aansluiting en u kunt er, afhankelijk van de auto en het laadpunt, momenteel tussen de 3,7 en 43 kW uit halen. Deze aansluiting is het meest voorkomend en vinden we bij de meeste laadstations in de openbare ruimte. 

CHAdeMO (Charge De Move) 

CHAdeMO is een gelijkstroomaansluiting (DC), waardoor hij geschikt is om elektrische auto’s aanzienlijk sneller op te laden dan met een wisselstroom Type 2 aansluiting. Het is een van origine Japanse standaard, dus hij wordt vooral door Japanse automerken gebruikt, zoals Nissan en Mitsubishi. De laadsnelheid van deze aansluiting verschilt per elektrische auto. Oudere modellen laden met ongeveer 50 kW, maar nieuwere auto's kunnen in theorie tot 400 kW uit de laadpaal halen. Genoeg om zelfs de allergrootste accu's binnen een half uur vol te laden. Een auto met CHAdeMO connector heeft een separate wisselstroom aansluiting. 

CCS2 (IEC 62196 Combined Charging System) 

CCS2 is een variatie op de Type 2 aansluiting. De aansluiting bestaat uit een Type 2 wisselstroomaansluiting met twee extra pinnen, voor de gelijkstroom. Dit maakt snelladen mogelijk en is daarom vergelijkbaar met CHAdeMO aansluiting. Belangrijk voordeel is echter dat een CCS2 auto met behulp van één connector zowel gelijkstroom als wisselstroom kan Er zijn dus niet 2 verschillende connectoren nodig zoals dat bij CHAdeMO wel is.  Deze aansluiting wordt onder meer door Audi, Volkswagen en BMW gebruikt, maar ook Hyundai en de nieuwe Tesla Model 3 kunnen ermee overweg. Momenteel ligt de limiet van de CCS-aansluiting op 350 kW. 

 

Wat betekent de aanduiding kWh? 

De aanduiding kWh staat voor kilo Watt hour en is de hoeveelheid energie die u per uur verbruikt  om bijvoorbeeld een auto mee te laden. Voorbeeld 1: Een laadstation met een laadvermogen van 11kW laadt gedurende 2 uur. In die tijd wordt er 22kWh aan energie in de auto accu geladen. 

Bij een accu wordt de hoeveelheid energie vermeld die deze kan opslaan en weer leveren binnen een bepaald tijd. Deze hoeveelheid wordt altijd weergegeven in Kilowatt hour (kWh). Voorbeeld 2: Een laadstation van 3,7 kW heeft een kleine 3 uur nodig om een accu met een capaciteit van 10 kWh op te laden. 

Wat betekent load balancing?

Load balancing zorgt ervoor dat het vermogen van het laadstation wordt aangepast aan het overige verbruik in huis of in uw bedrijf. Alle overige elektrische apparaten krijgen voorrang en de resterende capaciteit wordt gebruikt om de auto op te laden. Hiermee zorgen we ervoor dat uw installatie niet wordt overbelast en voorkomen we alle narigheid van dien. 
 
Kies dus voor een laadpaal met load balancing om optimaal gebruik te maken van uw stroomaansluiting terwijl er toch zo snel mogelijk wordt geladen. Zowel de Lumosa laadpalen voor privé als zakelijk gebruik worden geschikt gemaakt voor load balancing. Load balancing is onderdeel van een breed scala aan functies genaamd smart charging. Voor ons betekent smart charging dat we op verschillende manieren slim gebruik maken van het beschikbare vermogen in uw huis of bedrijf.  

Wat zijn de fiscale voordelen van elektrisch rijden?

Om elektrisch rijden te bevorderen, heeft de Nederlandse overheid diverse voordelen ingesteld voor elektrische rijders.

  • BPM:

Volledig elektrische voertuigen en plug-in hybride voertuigen zijn beiden vrijgesteld van deze belasting. Plug-in hybride voertuigen moeten extra kosten betalen afhangend van de uitgestoten CO2. 

  • MRB:

Volledig elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van deze belasting. Plug-in hybride voertuigen ontvangen 50% korting. Voertuigen met een hoge CO2-uitstoot en die ouder dan 12 jaar zijn, moeten vanaf 2019 een extra 15% bovenop deze belasting betalen.

  • Bijtelling:

Bij volledig elektrische voertuigen geld een bijtelling van 8% over de eerste €45.000 van de nieuwwaarde. Voor het bedrag boven deze grens geldt een bijtellingspercentage van 22%. Bij hybride en fossiele aandrijflijnen geld deze 22% voor de gehele nieuwwaarde.

Naast de voordelen die u geniet als u een elektrische auto bezit, zijn er ook zakelijke voordelen in de aanschaf van zakelijke laadstations. Onderstaande subsidies zijn beschikbaar. 

  • Milieu-Investeringsaftrek (MIA)

Bij de aanschaf van een zakelijk laadpunt is allereerst de MIA (Milieu-Investeringsaftrek) in het eerste jaar van toepassing. Dankzij de MIA is het mogelijk 36% van het investeringsbedrag van de laadpaal in mindering te brengen op de fiscale winst van je bedrijf. Investeer je €2.500 in zakelijke laadpunten, dan komt dit neer op een bedrag van €900 euro. Onder deze regeling vallen alle kosten voor het ‘gebruiksklaar’ maken van het oplaadpunt: van de installatie tot de aangeschafte oplaadkabels.

  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Naast de MIA kun je nog meer fiscaal voordeel behalen. Dankzij de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, ook wel VAMIL genaamd, bepaal jij als ondernemer wanneer je de investering in het zakelijke laadpunt afschrijft. Schrijf je snel af, dan vermindert de fiscale winst en betaal je minder belasting. Indien er minder winst is, dan kun je gebruik maken van de VAMIL en hoef je dit jaar een minder groot deel van de investering af te schrijven.

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als laatste is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) een belastingfaciliteit met een investeringsaftrek van 28%. Wanneer je €2.500 investeert in zakelijke laadpalen, loopt het voordeel op tot €784. De KIA is sinds 2014 helaas niet meer geldig op elektrische auto’s, maar gelukkig nog wel voor laadpunten. Daarnaast is de KIA interessant in combinatie met aanschaf van zonnepanelen.